Search

Blogs

Is trom an t-ualach an t-aineolas - Ignorance is a heavy burden.

Is trom an t-ualach an t-aineolas - Ignorance is a heavy burden.

Author: Comms GPA/01 August 2014/Categories: Player Blogs

Rate this article:
No rating

“Is trom an t-ualach an t-aineolas”. Ignorance is a heavy burden. We wear more.

Go deo na ndeor bhí clú agus cáil ar an gCumann Lúthchleas Gael mar eagraíocht amuigh leo féin agus uathúil. Feictear dea-chaidreamh idir na lucht féachana agus na peileadoirí nó iománaitheoirí i gcónaí, is cuma cén leibhéal, aois, club nó idir-chontae. Ní féidir a shéanadh go dtagann feabhsú i meanman na bpoiblí agus a ndearcadh ag druidim an tsamhraidh nuair a bhíonn an craobh faoi lán sheol. 

Is baolach a chloisteáil le tamall anuas bulaíocht ‘is droch-chóireáil dírithe i dtreó peileadoirí idir-chontae sa tír seo go háraithe campaí na Mí agus Córcaigh. Is maith is eol dúinn ó míle, ocht gcéad is a ochtó ceathar agus an t-am a bhunaíodh an Cumann Lúthchleas Gael, ní féidir leat gach duine a shásamh. Ní féidir liomsa é a dhéanamh ar aon nós go dtí seo! Cloistear na daoine ag screadáil agus ag gearán in ard a gcinn ‘is a ngútha ó na staideanna is cuma cén áit agus dealraíonn sé go bhfuil bua na cainte acu. Saineolaithe de réir dealraimh. Tá dul amú orthu sa mhéad seo mar taispeánann siad samplaí mí-cheart do na páistí thart orthu agus buíochas le Dia is annamh go bhfeictear nó cloistear na daoine amaideacha iad. Níor bhris focal maith fiacail riamh a deireann an seanfhocal agus aontaím leis go huile ‘is go hiomlán.

I gcomhthéacs an lae inniu, tá sé indéanta do dhaoine áirithe, teagmháil a dhéanamh le peileadoirí nó iomanaitheoirí ar na láithreáin líonraithe shóisialta éagsúla mar shampla Twitter, Facebook agus araile. Feictear dea-thréithe na daoine, na teachtaireachtaí, beannachtaí agus thar gach ní eile an dea-thoil atá ag lucht leanúna, i gcian ‘is i gcóngar ar fud an domhain. Faraor bíonn dhá thaobh ar gach scéal agus is oth liom a rá go núsáideann daoine na suíomhanna chun bulaíocht a chur chun cinn, de ghnáth len a n-ainm in easnamh. An-cróga ar fád.

Tá obair na gcapall déanta ag comhantú na bpeileadoirí agus iománaitheoirí, Gaelic Player’s Association ag iarraidh na bhfadhbanna siúd a chur faoi solas agus í a chur i ngleic freisin. Ag féachaint siar ar contaetha na Mí agus Córcaigh agus a dtaispeántais sna cluichí cheannais, ní raibh ach trua agam dóibh. Ag imirt i gcoinne b’fheidir na foirne is fearr sa tír le blianta beaga anuas i gCiarraí agus Áth Cliath, an dá háite plódaithe agus ionchais neamhréadúil ag a lán daoine. 

Ní féidir liom a shamhlú, cé chomh dona a mhothaigh na peileadoirí siúd an lá dar gcionn agus ní bhfaighfaidís aon tairbhe, sult nó faoiseamh as daoine ag tabhairt íde béil dóibh. Conas a mhothofá? Agus an bhfuil a fhios agat cad a rinne siad? As an leaba agus ar ais leo go dtí a n-áit fostaithe. Tá na blianta taitneamhacha ‘is tairbheacha cáite againn ag féachaint orthu agus bá chóir dúinn a bheith ar an airdeall i gcoinne gníomhachtaí do-ghlactha. Ná déanaigí dearmad faoin mhéid traenála a chuireadh isteach, ná hoícheanta fhada in a n-aonar sa bhaile gan a bheith ag ól nó ag ceiliúradh. 

Aithnítear cara i gcruatán agus bá chóir dóibh a gcomhbhrón a thabhairt i dtreimhsí crua agus na laethanta rathúla a cheiliúradh in éineacht leo freisin. Sin an chúis, fís agus cuspóir an Chumainn Lúthchleas Gael.


Ignorance is a heavy burden - We wear more!

The GAA is renowned as a unique organisation in its own standing. A great relationship is always seen between supports and the footballers or hurlers, regardless of level, age, club or inter-county. It cannot be denied that an obvious improvement is visible in the morale and outlook of the public approaching the summer when the championship is in full swing. 

It is regrettable to hear recently bullying and ill-treatment directed in the direction of Inter-county footballers in this country, particularly those in the Meath and Cork Camps. We know only too well from 1984 and the time the GAA was established, you cannot satisfy everyone.

I couldn't up to now anyway! People are heard screaming and complaining at the top of their voices from the stands regardless of what venue and it would appear they have the gift of the gab. Experts apparently. 

They are incorrect in this regard as they portray bad examples to the children around them and thank God it is rare that those idiots are seen or heard.

“A good word never broke a tooth” as the seanfhocal says and I agree with it in its entirety. 

In the context of today’s world it is possible for certain people, to make contact with footballers or hurlers on the various social networking sites, for example Twitter, Facebook etc. The good traits that people have such as messages, greetings and above all else the good-will of supporters from near and far all over the world are seen. Unfortunately there are two sides to every story and I regret to say that people use these sites to promote bullying, usually with their names missing. How brave.
  
The Gaelic Player’s Association has done incredible work trying to highlight and tackle those problems. Looking back on Meath and Cork and their performances in the finals, I have only pity for them. Playing against possibly the two best teams in the country of recent times in Dublin and Kerry, two packed venues and the unrealistic expectations of a lot of people. 

I can’t imagine just how bad those players felt the following day and they would get no benefit enjoyment or relief from people verbally abusing them. How would you feel? And do you know what they did, out of bed and off to their jobs they went. We have spent so many enjoyable and beneficial years watching them and we should be on our guard against such unacceptable actions.

Don’t forget the amount of training that is put in, the long lonely nights at home, abstaining from alcohol or celebrating events. A friend is known in hardship and you should be able to show sympathy and compassion in troubled times and also celebrate the successful times. That is the reason, vision and objective of the GAA. 

@bodiarmada

wewearmore.ie 

 

Number of views (3717)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

Copyright Gaelic Players Association 2019. All Rights Reserved.